TOA PP-025B : Mixer Preamplifier

Nhà sản xuất: TOA

Mã sản phẩm: PP-025B

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 11.200.000 VNĐ
Từ khóa: PP-025B

Tính năng : TOA PP-025B : Mixer Preamplifier

  • Các PP - 025B hoạt động trên 24 V DC và cung cấp 8 đầu vào . Mỗi đầu vào 1 , 2 và 3 được cung cấp với một mạch ưu tiên để cho phép họ để ghi đè lên các yếu tố đầu vào khác . Các tùy chọn CK - 025 đơn vị kêu vang có thể được xây dựng trong bảng điều khiển .

Thông số : TOA PP-025B : Mixer Preamplifier

Power Source 24 V DC
Power Consumption 200 mA or less
Inputs Input 1-A: -2/-62 dB*, 600 Ω, balanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 1-B: -2 dB*, 600 Ω, balanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 2-A: -2/-62 dB*, 600 Ω, balanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 2-B: -2 dB*, 600 Ω, balanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 3-A: -2 dB*, 20 kΩ, unbalanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 3-B: -2 dB*, 20 kΩ, unbalanced, φ6.3 mm phone jack (2P)
Input 3-C: -2/-22 dB*, 50 kΩ, unbalanced,
φ6.3 mm phone jack (2P)/RCA pin jack
Input 3-D: -22 dB*, 50 kΩ, unbalanced, RCA pin jack
Outputs Line out 1: 0 dB*, 600 Ω, balanced, all inputs
(Inputs 1/2 are output when using the line out 2.),
φ6.3 mm phone jack (2P)
Line out 2: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced (Input 3 is output.),
φ6.3 mm phone jack (2P)
Rec out : -10 dB*, 5 kΩ, unbalanced, all inputs
(Inputs 1/2 are output when using the line out 2.), RCA pin jack
Frequency Response 50 Hz - 15 kHz ±3 dB (at 1 kHz)
Tone Control 100 Hz, 10 kHz ±10 dB
Signal to Noise Ratio 60 dB or more
Distortion 1 % or less
Priority Priority order: Input 1> Input 2> Input 3 Priority signal: Input level
Finish Panel: Pre-coated steel plate, black, 30%, gloss
Dimensions 482 (W) × 88.4 (H) × 218 (D) mm
Weight 3 kg
Accessory Phone plug/phone plug connection cord (balanced) ……1,
Power supply cable ……1, Rack mounting screw (with washer) ……4,
Rack mounting bracket (preinstalled on the unit) ……2,
Input indication label ……1, 5P DIN plug ……1
Option Chime unit: CK-025