Khắc phục tình trạng treo modem khi gắn đầu ghi hình

xử lý khi bị treo, mất mạng khi gắn đầu ghi hình chạy phần mềm Vmeye super

1. Tắt icloud trong đầu ghi.

2. Tắt RTSP

3. Đặt mật khẩu, đổi port 34567 thành 1 port bất kì.

4. Tắt DMZ.

5. Nat port bình thường.

6. Chặn port 23, 53413

Ví dụ:

địa chỉ ip đầu ghi hình là 192.168.1.10

Ta chặn port 23 theo địa chỉ đầu ghi 192.168.1.10 ( không biết thì hỏi nhà mạng hoặc modem của hãng )

7. Sau khi làm tất cả các cách ở trên mà vẫn không được, vui lòng thay modem mới.

- Mua modem rẻ như TP-link 941, sau đó ta gọi nhà mạng muốn để nhà mạng cài đặt modem nhà mạng tặng thành converter quang, modem mình mua thành modem chính