Hướng dẫn coi camera qua điện thoại đầu ghi Eseenet

Hướng dẫn xem và cài đặt trên điện thoại

Xem trên android với phần mềm Eseepro HD

Mở phần mềm trên điện thoại

Thêm thiết bị mới

Nhập dãy số ID của đầu ghi

Nhập vào khung thêm thiết bị của phần mềm phần Device ID: id of your device

Name: Tên thiết bị ( tự đặt )

Account: admin

Pass: để trống

Chọn save để lưu lại

Phần mềm sẽ thoát ra màn hình chính, chọn Login để truy cập vào lại.

Chọn live để xem

Để xem chế độ HD, chọn Clear

Để xem lại, chọn Playback

Hướng dẫn xem camera trên Iphone

Phần mềm Eseecloud

Mở giao diện phần mềm

Chọn Register để đăng ký tài khoản mới.

Đăng nhập bằng tài khoản đó sau đó rồi thêm thiết bị.

Chọn biểu tượng dấu cộng ( Add device by ID )

Nhập ID của đầu ghi vào Cloud ID

Chọn xem chế độ HD, bấm Stream để chuyển đổi

Để xem lại chọn Playback

Mọi chi tiết hỗ trợ kỹ thuật, xin liên hệ:

Mr.Tùng - 0919.110.565

Kinh doanh

Ms.Lương - 0919.660.110