Đầu ghi hình

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Đầu ghi hình TDA-2504
0

Đầu Ghi Hình AHD - 4 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 4 camer.....

Đầu ghi hình TDA-2604

Đầu ghi hình TDA-2604

3.800.000 VNĐ
0

Đầu Ghi Hình AHD-M Đầu ghi hình TDA-2604 - Đầu ghi hình 4 kênh.....

Đầu ghi hình TDA-2604T
0

Đầu Ghi Hình AHD-M Đầu ghi hình TDA-2604T - Đầu ghi hình 4 kên.....

Đầu ghi hình TDA-2704H
0

Đầu Ghi Hình AHD - 4 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 4 camer.....

Đầu Ghi Hình TDA-2704TS-C
0

Đầu Ghi Hình AHD - 4 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 4 camer.....

Đầu Ghi Hình TDA-2708TS-C
0

Đầu Ghi Hình AHD - 8 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 4 camer.....

Đầu Ghi Hình TDA-2716TE-C
0

Đầu Ghi Hình AHD - 16 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 16 cam.....

Đầu ghi hình TDA-4608

Đầu ghi hình TDA-4608

4.800.000 VNĐ
0

Đầu Ghi Hình AHD - 8 Kênh dùng cho Camera chuẩn 1080P, dùng được 8 camer.....

Đầu ghi hình TDA-4608T
0

Đầu Ghi Hình AHD-M Đầu ghi hình TDA-4608T - Đầu ghi hình 8 kên.....