Mất mật khẩu đầu ghi chạy Vmeye supper

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho DVR chạy Vmeye supper

Để lấy lại mật khẩu cho DVR chạy Vmeye supper.

Trước hết các bạn tải phần mềm:

Phần mềm 1: - Tải tại đây.

Phần mềm 2: - Tải tại đây.

Phần mềm 3: - Tải tại đây. => Dành cho đầu ghi vmeye thế hệ mới

Mất mật khẩu đầu ghi Vmeye supper 2016

Xem mật khẩu mặc định trên đầu ghi

Nhập mật khẩu mặc định theo file đính kèm

File 1

Tải file để xem mật khẩu

File 2

Tải file để xem mật khẩu

Mất mật khẩu đầu ghi Vmeye super 2017

Tải file mật khẩu 2017

Nhập ngày đang hiển thị trên DVR.

Ví dụ: ngày 12 tháng 10 năm 2015

Các bạn nhập là 20151012

Phía dưới sẽ hiển thị mật khẩu theo ngày đó.

Chúc các bạn thành công.