Mất mật khẩu đầu ghi chạy Eseenet +

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho DVR chạy Eseenet +

Để lấy lại mật khẩu cho DVR chạy Eseenet +.

Các bạn bấm nút lên ở DVR 10 lần liên tục.

Sau đó đầu ghi sẽ tự động khôi phục mặc định gốc.

Chúc các bạn thành công.