Hướng dẫn tạo tên miền camera TDA-2604, TDA-4608, TDA-6616

Tạo tên miền đầu ghi Eseenet

B1. Truy cập vào website: http://nvr163.com/

B2. Đăng ký tài khoản mới

B3. Nhập tên miền muốn tạo

B4. Một tài khoản có thể tạo được thêm nhiều tên miền

B5. Nhập tên miền, tài khoản, mật khẩu vào vừa vào đầu ghi ở mục DDNS

Lưu ý: Nat port, mở DMZ và UPNP trước khi cài tên miền

Chúc các bạn thành công.