Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLBH V5.5.16

Phần mềm quản lý bán hàng QLBH V5.5.16

Hướng dẫn và cài đặt phần mềm QLBH V5.5.16

B1. Cài đặt SQL

Tải phiên bản 32 bit

Tải phiên bản 64 bit

Hướng dẫn cài đặt SQL

Tải về tại đây

B2. Cài đặt phần mềm QLBH V5.5.16

Tải về tại đây

Data mẫu để nhập liệu excel

Tải về tại đây

Data để nhập cơ sở dữ liệu

Tải về tại đây

Để được cấp key, vui lòng liên hệ:

Kỹ thuật - 0919.110.565