Cài đặt driver máy in xprinter

cài đặt driver máy in xprinter các loại

Các bạn truy cập vào đây, bấm chữ download để tải về.

Dành cho win XP

click vào đây

Dành cho win 7 trở lên

click vào đây

Mở file lên để chạy cài đặt như bình thường.

Chọn kết nối USB để xác nhận cài đặt máy in.

Bước 2: Tiến hành cài đặt
- Click vào biểu tượng cài đặt "XPrinter Driver Setup V7.01.exe"
 
- Chọn I accept the agreement để xác nhận những điều khoản. --> Click Next
/
 
- Chọn đường dẫn hoặc để mặc định để tiến hành giải nén driver của máy in.
/
 
- Nhấn Next và Install, Sau đó nhấn Finish rồi chờ chạy Setup driver
 
- Nhớ tick chọn Lauch XPrinter Driver V7.01. Sau đó click FINISH

- Sau khi màn hình Install Configuaration xuất hiện Chọn hệ điều hành tương thích với máy tính bạn đang cài đặt
Ở phần Select Printer Model chọn cấu hình tương thích của loại máy in. 
ví dụ chọn Model Printer là XP-58 nếu máy bạn là T58K, chọn XP-80C nếu máy in là Q80I, Q200II, T230H, T260H
/
 
- Bạn nên nhấn nút Check USB Port để xác định Port chưa được sử dụng
- Sau đó xuất hiện thông báo "Are you want to confing printer now?" . => Chọn Yes
/
 
- Xuất hiện cửa sổ, chọn đúng Port mà đã kiểm tra ở bước trên.
/
- Click OK Như vậy chũng ta đã kết thúc quá trình cài đặt driver cho máy in